Hoppa till innehåll

Välkommen till

Förskolan
Tuvegranen

Vi är det personliga alternativet där du tryggt kan lämna ditt barn på morgonen.
Där hela familjen känner till verksamheten, deltar aktivt och kan påverka den direkt.

Vår verksamhet

Föräldrakooperativet Tuvegranen har funnits sedan 1987 och är beläget i ett fantastiskt landshövdingehus från 1800-talet.

Tuvegranen ligger alldeles intill Engelska parken, vid gränsen mellan Linnéstaden och Guldhedsbergen. Vi har en egen gård med sandlåda, lekställning, rutschkana och mer. Tack vare vår geografiska placering har vi har tillgång till närliggande grönområden som vi ofta gör utflykter till, åtminstone en gång i veckan!

Vi erbjuder på hög kompetens hos pedagoger som varit hos oss länge, en inspirerande miljö för barnen och ett stort föräldraengagemang! Vi har en relativt liten grupp med barn i blandade åldrar från 1–5 år.

Lokalerna är mysiga och anpassade efter verksamheten med extra omtanke lagd på barnens säkerhet. I köket har vi en egen kock som tillagar alla våra måltider. Vi strävar efter att maten ska vara ekologisk och närproducerad. Vi ser gärna att barnen får ta plats i köket, bland annat med att hjälpa till och hacka grönsaker, dela ut frukt och duka bordet.

Vi är måna om att dokumentera barnens dagliga aktiviteter både med text och bilder, och med appen Tyra kan du följa ditt barns upplevelser varje dag!

Vad våra föräldrar säger

Förälder till barn på Tuvegranen

En av dom mest positiva sakerna med att ha sitt barn på kooperativ är stabiliteten.

Personalen blir verkligen en förlängning av hemmet och det känns väldigt tryggt att personalen är mån om att ge oss föräldrarna god insyn i barnens vardag.

Samtliga pedagoger, med ett undantag, har arbetat på Tuvegranen i över 10 år

Förälder till barn på Tuvegranen

Att lämna sitt barn på förskolan kan verkligen vara en omtumlande upplevelse. Speciellt i början. Här kände vi dock ett starkt förtroende från första stund och det förenklade verkligen inskolningen för vår son.

Stor flexibilitet i vad som är det bästa för barnet och en mycket god dialog har gjort att vi inte kan vara mer nöjda med vårt förskoleval.

För oss var det även ett stort plus med platslagad mat med fokus på ekologiska råvaror.

Om Tuvegranen

Vår pedagogik

På Tuvegranen arbetar vi efter att ha en verksamhet med hög kvalitet där lärande, omsorg och trivsel är i fokus.

Vi ser alla barn, till deras behov och styrkor och lägger mycket tid på vårt värdegrundsarbete.

Andra viktiga inslag i verksamheten är också systematiskt kvalitetsarbete som bidrar till ständiga förbättringar. Detta gör vi i förskole-appen Tyra, ett redskap för dokumentation i förskolan.

Våra aktiviteter

Rytmik: Varje vecka har vi rytmik. Då har vi bland annat rörelselekar, disco, yoga och rytmik med instrument.

Skapande: Vi pysslar och skapar flera dagar i veckan tillsammans med barnen. I vår målarateljé finns rikligt med material för skapande. Vi plockar också in saker som naturen erbjuder och använder i olika konstnärliga kreationer.

Utflykt: En gång i veckan går vi på utflykt i vårt närområde, till exempel till “gröna rummet”, Slottsskogen eller Guldheden.

Tema: En till två dagar i veckan arbetar vi temainriktat där barnens tankar och intressen styr vår riktning. Det ger möjligheter för att arbeta med de olika områdena i läroplanen; matematik, språk, naturvetenskap, teknik, hållbar utveckling och barns rättigheter. Vårt tema följer verksamheten som en röd tråd.

Femårsklubb: Varannan vecka träffar vi andra föräldrakooperativ i “Femårsklubben”. Då ses de blivande skolbarnen hos varandra och har aktiviteter där de lär känna varandra inför skolstarten.

Veckans kompis: Varje vecka får en ny kamrat träda fram i rampljuset. Olika uppdrag väntar “veckans kompis” där det är fokus på att vara en extra god kamrat under veckan.

Medveten lek: Leken har en stor central del i vår verksamhet. Den sker “fritt” och medvetet och pågår under stora delar av dagen, ute och inne. Barnen styr och vi pedagoger stöttar, utmanar och hjälper barnen att utveckla den.

Barnens dag: Ett par dagar i månaden har vi barnråd, där vi lyssnar på hur barnen vill ha för aktiviteter, utflyktsmål och så vidare.

Barnen

Inskolning

När ditt barn börjar på Tuvegranen görs alltid en noggrann inskolning. Inskolningen brukar ta några veckor och utformas i samverkan mellan föräldrar och personal. Det viktiga är att ni som föräldrar tar er tid att skola in ert barn i lugn och ro.

Öppettider

Tuvegranen öppnar klockan 7:00 och stänger klockan 17:00 utom på fredagar då vi stänger klockan 16:30. Förskolan är stängd ett antal veckor under sommaren och under jul och nyår.

Exempeldag på Tuvegranen

7.00 – Tuvegranen öppnar
8:00 – Frukost
9.30 – Samling
10.00 – Aktivitet/Utflykt/Utelek
11:30 – Hemlagad lunch av vår egen kock
12:00 – Sov- & läsvila
12.30 – Medveten lek
14.00 – Samling
14.15 – Mellanmål
14.45 – Ute/Innelek
17.00 – Tuvegranen stänger

Föräldraengagemang

Tuvegranen drivs av engagerade föräldrar som vill ge sina barn bästa möjliga förskola.

Vi har en förskola med en stabil och engagerad personalgrupp, egen kokerska, relativt hög personaltäthet och en barngrupp i blandade åldrar på 16–17 barn.

Att välja ett föräldrakooperativ innebär att man engagerar sig i sitt barns förskoletid och blir en aktiv del av en förening och gemenskap.

Tillsammans tar vi ansvar för uppgifter såsom städ, fixardagar och styrelsearbete.

Vi har stora möjligheter att påverka våra barns vardag och insyn i och kunskap om barnens utveckling. Samtidigt lär man känna alla barn och deras föräldrar och får därmed ett stort socialt kontaktnät i närområdet.

Vad innebär det?

Förskolan drivs som en ekonomisk förening, vilken du som förälder är medlem i under den tid ditt barn går på Tuvegranen. Under ditt barns vistelse på Tuvegranen ingår du i olika arbetsgrupper.

Fixardag

Varje termin har vi en fixardag då alla föräldrar träffas och reparerar, grovstädar eller på annat sätt tar hand om lokalerna och gården. Fixardagen inträffar oftast i april och oktober och avslutas med fika samt något kul för barnen.

Medlemsmöten

Varje termin håller föreningen två stormöten och ett årsmöte. För dig som medlem är detta det officiella forumet där föreningens verksamhet styrs och övergripande beslut fattas.

Fester

Vi har festligheter i samband med fixardagarna, julfest-”aw” och vårutflykt. Sommaravslutningen och Luciamorgon ordnas av personalen. Det är viktigt att bara ha trevligt också!

Måndagsförälder

Två-tre måndagar per termin är ni som familj måndagsförälder. Tillsammans med en annan förälder tar du hand om barngruppen på förskolans gård medan personalen har personalmöte. Tid 15.15-17.00. Personalen finns i lokalerna och tillkallas vid behov.

Städning

Ingår ni i städgruppen har din familj ett antal kvälls- och helgstäd per termin. Kvällstäd innebär att man städar golv och badrum samt torkar av bord mm. Helgstäden är grundligare städ. I början och i mitten av varje termin får man möjlighet att bestämma sina städdagar utifrån ett gemensamt schema. Under jullov och sommarlov får varje familj en mindre städuppgift som meddelas i god tid av städansvarig.

Styrelsen

I styrelsen ingår ordförande, vice ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig och personalansvarig. Styrelsen har regelbundna möten, förbereder stormöten, ansvarar för ekonomi, sköter kontakten med kommun och revisionsbyrå samt ser till att kooperativet fungerar och successivt utvecklas. Styrelsen är ansvarig inför årsmötet.

Övriga arbetsuppgifter

Första året på Tuvegranen brukar familjen ingå i städgruppen. Därefter kan medlemmar välja att engagera sig i styrelsen eller som IT-schemaansvarig, vaktmästare, kassör, valberedning eller städansvarig.

Vår personal

Personalstyrkan består av två förskolelärare (varav en är också är rektor), två barnskötare och en kock.

Tuvegranen skiljer sig på så sätt från de flesta kommunala förskolor då den höga personaltätheten ger personalen mer tid och utrymme att tillgodose varje barns individuella behov.

Flera av våra anställda har arbetat här i många år vilket skapar en god och stabil miljö för både barn och föräldrar.

Personalens ledord

Vi möter barnen där de befinner sig

Vi är goda förebilder för barnen

Vi arbetar temainriktat, där barnens tankar och intressen styr vår riktning

Vi har alltid ett genusperspektiv i åtanke

Vi bemöter varje barn med omtanke och respekt

Vi ser varje barn och till deras behov

Kontakt

Kontaktformulär

Observera att detta INTE är en köanmälan!

Kontaktuppgifter

Förskolan Tuvegranen
Seminariegatan 3A
413 13 Göteborg
Telefon:  0733 46 50 35
Email: rektor(snabel-a)tuvegranen.se

Köanmälan

Följ denna länk för att komma till formuläret för köanmälan till Förskolan Tuvegranen.

Alla bilder på hemsidan är tagna av fotograf Åsa Lennerström: https://asalannerstrom.com/