Föräldrarna


Föräldraengagemang

Tuvegranen drivs av engagerade föräldrar som vill ge sina barn bästa möjliga förskola.

“En av dom mest positiva sakerna med att ha sitt barn på kooperativ är stabiliteten. Personalen blir verkligen en förlängning av hemmet och det känns väldigt tryggt att personalen är mån om att ge oss föräldrarna god insyn i barnens vardag. Samtliga pedagoger, med ett undantag, har arbetat på Tuvegranen i över 10 år”   

“Att lämna sitt barn på förskolan kan verkligen vara en omtumlande upplevelse. Speciellt i början. Här kände vi dock ett starkt förtroende från första stund och det förenklade verkligen inskolningen för våran son. Stor flexibilitet i vad som är det bästa för barnet och en mycket god dialog har gjort att vi inte kan vara mer nöjda med vårt förskoleval. Visst är det en del mindre kul insatser som några städ per termin men det är verkligen värt den investeringen man gör i ens barns framtid. För oss var det även ett stort plus med platslagad mat med fokus på ekologiska råvaror.” 

(Citat från föräldrar på Tuvegranen)

Vi har en förskola med en stabil och engagerad personalgrupp, egen kokerska, relativt hög personaltäthet och en barngrupp i blandade åldrar på 16-17 barn.

Att välja ett föräldrakooperativ innebär att man engagerar sig i sitt barns förskoletid. Man blir en aktiv del av en förening och gemenskap. Tillsammans tar vi ansvar för uppgifter såsom städ, fixardagar och styrelsearbete. Vi har stora möjligheter att påverka våra barns vardag och insyn i och kunskap om barnens utveckling. Samtidigt lär man känna alla barn och deras föräldrar och får därmed ett stort socialt kontaktnät i närområdet.


Vad innebär det att ha sitt barn på ett föräldrakooperativ?

Förskolan drivs som en ekonomisk förening, vilken du som förälder är medlem i under den tid ditt barn går på Tuvegranen. Under ditt barns vistelse på Tuvegranen ingår du i olika arbetsgrupper.

Fixardag

Varje termin har vi en fixardag då alla föräldrar träffas och reparerar, grovstädar eller på annat sätt tar hand om lokalerna och lilla gården. Fixardagen inträffar oftast i april och oktober och avslutas med en fixarfest.

Medlemsmöten

Varje termin har vi en fixardag då alla föräldrar träffas och reparerar, grovstädar eller på annat sätt tar hand om lokalerna och lilla gården. Fixardagen inträffar oftast i april och oktober och avslutas med en fixarfest.

Fester

Vi har fester i samband med fixardagen, julfest och vårutflykt. Sommaravslutningen ordnas av personalen.  Det är viktigt att bara ha trevligt också!

Måndagsförälder

Två måndagar per termin är du måndagsförälder. Tillsammans med en annan förälder tar ni hand om barngruppen på förskolans gård medan personalen har personalmöte. Tid 15.15-17.00 Personalen finns i lokalerna och kan tillkallas vid behov.

Städning

Ingår ni i städgruppen har din familj ett antal kvälls- och helgstäd per termin. Kvällstäd innebär att man dammsuger och torkar golven. Helgstäden är lite grundligare. I början av varje termin får man möjlighet att bestämma sina städdagar utifrån ett gemensamt schema.

Styrelsen

I styrelsen ingår ordförande, vice ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig och personalansvarig. Styrelsen har regelbundna möten, förbereder stormöten, ansvarar för ekonomi, sköter kontakten med kommun och revisionsbyrå samt ser till att kooperativet fungerar och successivt utvecklas. Styrelsen är ansvarig inför årsmötet.

Övriga arbetsuppgifter

Första året på Tuvegranen brukar familjen ingå i städgruppen. Därefter kan medlemmar välja att engagera sig i styrelsen, som IT-schemaansvarig, vaktmästare, kassör, valberedning eller städansvarig.