Om Tuvegranen


Verksamheten

Föräldrakooperativet Tuvegranen har funnits sedan 1987 och är beläget i ett landshövdingehus från 1800-talet. Tuvegranen ligger alldeles intill Engelska parken, vid gränsen mellan Linnéstaden och Guldhedsbergen. Vi har en egen gård med sandlåda, lekställning, rutschkana och mer. Tack vare vår geografiska placering har vi har tillgång till närliggande grönområden som vi ofta gör utflykter till, åtminstone en gång i veckan!

Vi erbjuder på hög kompetens hos pedagoger, en inspirerande miljö för barnen och ett stort föräldraengagemang. Vi vill gärna se oss som det lite mer personliga alternativet där du tryggt kan lämna ditt barn på morgonen. Där hela familjen känner till verksamheten och deltar aktivt och kan påverka den direkt. Vi har en relativt liten grupp med barn iblandade åldrar från 1-5 år

Lokalerna är mysiga och anpassade efter verksamheten med extra omtanke lagd på barnens säkerhet. I köket har vi en egen kock som tillagar alla våra måltider. Hon har även ett instagramkonto: @Faridehskok, där man kan följa vad som tillagas. Vi strävar efter att maten ska vara ekologisk och närproducerad. Vi ser gärna att barnen får ta plats i köket, bland annat med att hjälpa till och hacka grönsaker, dela ut frukt och duka bordet.

Vi är måna om att dokumentera barnens dagliga aktiviteter både med text och bilder, och med appen “Tyra” kan du följa ditt barns upplevelser varje dag!


Våra aktiviteter

Rytmik: Varje vecka har vi rytmik. Då har vi bland annat rörelselekar, disco, yoga och rytmik med instrument.

Skapande: Vi pysslar och skapar flera dagar i veckan tillsammans med barnen. I vår målarateljé finns rikligt med material för skapande. Vi plockar också in saker som naturen erbjuder och använder i olika konstnärliga kreationer. 

Utflykt: En gång i veckan går vi på utflykt i vårt närområde, till exempel till “gröna rummet”, Slottsskogen eller Guldheden.

Tema: En till två dagar i veckan arbetar vi temainriktat där barnens tankar och intressen styr vår riktning. Det ger möjligheter för att arbeta med de olika områdena i läroplanen; matematik, språk, naturvetenskap, teknik, hållbar utveckling och barns rättigheter. Vårt tema följer verksamheten som en röd tråd.

“Femårsklubb”: Varannan vecka träffar vi andra föräldrakooperativ i “Femårsklubben”. Då ses de blivande skolbarnen hos varandra och har aktiviteter där de lär känna varandra inför skolstarten. 

Veckans kompis: Varje vecka får en ny kamrat träda fram i rampljuset. Olika uppdrag väntar “veckans kompis” där det är fokus på att vara en extra god kamrat under veckan.  

Medveten lek: Leken har en stor central del i vår verksamhet. Den sker “fritt” och medvetet och pågår under stora delar  av dagen, ute och inne. Barnen styr och vi pedagoger stöttar, utmanar och hjälper barnen att utveckla den. 

Barnens dag: Ett par dagar i månaden har vi barnråd, där vi lyssnar på hur barnen vill ha för aktiviteter, utflyktmåls och så vidare.


Vår pedagogik 

På Tuvegranen arbetar vi efter att ha en verksamhet med hög kvalitet där lärande, omsorg och trivsel är i fokus. Vi ser alla barn, till deras behov och styrkor och lägger mycket tid på vårt värdegrundsarbete. Andra viktiga inslag i verksamheten är också systematisk kvalitetsarbete som bidrar till ständiga förbättringar. 

Detta gör vi i förskoleappen Tyra, ett redskap för dokumentation i förskolan.


Våra mål

Känna trygghet och tillit till sig själv och sin omgivning.

Stärka alla barns förmågor. Att få dem att känna att de kan!

Utveckla språk, såväl svenska språket, modersmål som kroppsspråk.

Lek och fantasi ska vara centralt i verksamheten.

Att stödja barnen i utvecklingen av sin sociala kompetens

Lärandet ska finnas som en röd tråd genom hela dagen på förskolan.

Vi arbetar efter följande styrdokument :  FN:s barnkonvention, Skollagen och Lpfö-18, läroplanen för förskolan.