PersonalenVår personal

Personalstyrkan består av två förskollärare (varav en är också är rektor),  två barnskötare  och en kock. Tuvegranen skiljer sig på så sätt från de flesta kommunala förskolor då den höga personaltätheten ger personalen mer tid och utrymme att tillgodose varje barns individuella behov.

Flera av våra anställda har arbetat här i många(!) år vilket skapar en god och stabil miljö för både barn och föräldrar.

Några citat från vår personal

Vi bemöter varje barn med omtanke och respekt”

“Vi ser varje barn och till dess behov”

“Vi har alltid ett genusperspektiv i åtanke”

“Vi möter barnen där de befinner sig”

“Vi arbetar temainriktat  där barnens tankar och intressen styr vår riktning”

“ Vi är goda förebilder för barnen”