Hoppa till innehåll

Nya medlemmar

Varmt välkomna till Föräldrakooperativet Tuvegranen!

Tuvegranen är en föräldrakooperativ förskola i Annedal/Linné i Göteborg. Förskolan har funnits i mer än 30 år och ligger i ett vackert, 100-årigt landshövdingehus på Seminariegatan 3A. Som förälder gör man ett viktigt val när man placerar sitt barn i ett föräldrakooperativ, genom att man därmed väljer att ta ett stort ansvar för sitt barns förskoletid och tar en aktiv del av administration och arbete. Man får stora möjligheter att påverka sitt barns vardag och oslagbar insyn i och kunskap om sitt barns utveckling. Samtidigt lär man känna alla barn och deras föräldrar och får därmed ett stort socialt kontaktnät med andra barnfamiljer i närområdet.

Tuvegranen har möjlighet att ha upp till 17 barn i verksamheten. Vi har en personalgrupp bestående av fyra pedagoger som arbetar i barngruppen och en kokerska som lagar all mat. Förskolan drivs av en föräldraförening som du är medlem i under den tid ditt barn går på Tuvegranen. På förskolan jobbar rektor Cissi, förskollärare Linda, barnskötare Veronica och Mitra samt Halah som lagar maten. Förutom ordinarie personal har vi då och då hjälp av ytterligare vikarier som stöttar upp på timbasis när det behövs.

Tuvegranen öppnar klockan 7.00 och stänger klockan 17.00 måndag till torsdag. På fredag stänger vi kl. 16:30. Förskolan är stängd 5 veckor under sommaren och under jul och nyår. Se kalendariet för exakta öppetdagar.

När ditt barn börjar på Tuvegranen görs alltid en noggrann inskolning. Inskolningen tar en till ett par veckor och utformas i samverkan mellan föräldrar och personal. Det viktiga är att ni som föräldrar tar er tid att skola in ert barn i lugn och ro.

Betalning och åtaganden

Som förälder och medlem i föreningen förbinder du dig till att ta på dig vissa uppgifter. För alla föräldrar gäller följande:

Tuvegranen följer kommunens regler om förskoleavgift, antingen betalar familjen maxtaxa eller så beräknas avgiften i procent (%) på familjens (hushållets) bruttoinkomst (inkomst före skatt). Se mer här: Länk till Kommunens hemsida. Avgiften betalas månadsvis i förskott till bankgiro 639-8580 och man betalar avgift alla (12) månader om året. Märk alla betalningar med barnets namn samt den månad betalningen gäller.

Första tiden på Tuvegranen hamnar föräldrarna automatiskt i föreningens Städgrupp. Varje termin har ni ca 5-10 kvällsstädningar och 2-4 helgstäd per familj. Detta kan variera beroende på hur många föräldrar som ingår i städgruppen. Att kvällsstäda innebär att man städar lokalerna enligt en särskild arbetsbeskrivning erhållen från Städansvarig.

Helgstädet är en mer noggrann städning av lokalerna. Städinstruktioner finns i städpärmen inne i städskrubben. Föräldrar har möjlighet att skriva upp sig på städdagar inför varje termin. Axlar man på sikt andra uppdrag inom föreningen minskar eller uteblir städ.

Varje termin är ni måndagsföräldrar ca 2-3 gånger per termin och familj. Att vara måndagsförälder innebär att man arbetar i barngruppen mellan klockan 15.10 och 17.00 på måndagseftermiddagen, då personalen har planering. Varje måndag är två personer inne som måndagsföräldrar. Man skriver upp sig precis som i samband med städ. För att få arbeta i barngrupp ska man ha lämnat in en kopia från belastningsregistret. Den beställer ni här: https://legitimera.polisen.se/authn-menu.dialog. Välj ”arbete inom skola eller förskola”. När ni får hem brevet (ett per förälder) lämnar ni det oöppnat i ordförandes postfack, det finns till vänster ovanför barnens kläder i lilla hallen. Där har även er familj ett postfack. När du har skrivit upp dig som måndagsförälder eller på städ är det ditt eget ansvar att se till att uppgiften blir utförd den aktuella dagen. Det betyder alltså att du, om du får förhinder, själv ansvarar för att någon annan tar din plats. Det är sällan problem att byta med en annan familj. Alla byten måste meddelas IT- och Schemaansvarig. Lättast är att maila hela föräldragruppen och fråga om någon kan byta.

Det är också möjligt själv hyra in städning eller ersättare. Vid behov av vikarie bör familjen vända sig till personalen för vidare instruktioner. Familjen står då själv för kostnaden och fakturan ställes ut till en förälder. Vid behov av städhjälp rekommenderas man ta kontakt med avtalad städfirma. Detta måste också meddelas IT- och Schemaansvarig. Vi har avtal med en städfirma som mot ersättning tar kvälls- och helgstäd. För närvarande är detta Ekonomistäd i Göteborg.

Varje termin har vi en fixardag då alla föräldrar träffas och reparerar, renoverar, grovstädar eller på annat sätt åtgärdar lokalerna. Dessa inträffar oftast i april och oktober. Vi delar även upp städuppgifter mellan oss familjer under jul- och sommaruppehåll, detta kallas terminsstäd.

Varje termin håller föreningen två stormöten och ett årsmöte. För dig som medlem är dessa möten det officiella forumet där föreningens verksamhet styrs och de övergripande besluten fattas. Det är därför viktigt att någon av barnets föräldrar deltar vid dessa tillfällen (se kalendariet).

Dessutom har vi fester lite då och då för att bara ha trevligt!

Instruktioner för schema

På Tuvegranen använder vi oss av Google Sheets för att schemalägga städ, måndagsförälder och festansvar.

Via en länk får du tillgång till tre blad:

  • På det första bladet, Schema, fyller du i ditt barns namn i de vita rutorna de dagar du vill boka in för kvällsstäd, helgstäd och måndagsförälder (festansvar tilldelas enligt rullande schema).
  • På det andra bladet, Insatser, kan ni se vilka uppgifter ni förväntas utföra utefter den roll man har i förening.
  • På det tredje bladet, Kontaktuppgifter, finns kontaktuppgifter till alla föräldrar i föreningen.

Var noga med att notera de dagar ni skriver upp er på. Det är i slutändan ert ansvar att uppfylla uppgiften ni bokat, oavsett om ni mottar en påminnelse eller ej. Observera att två nya familjer ej skall schemaläggas på samma måndag. Observera även att samma familj ej skall fylla båda platserna på samma måndag.

Tips!
Om ni laddar ner appen Sheets från Google så kan ni spara dokumentet i appen, och således ha lättare tillgång till schemat! Denna app finns tillgänglig på iOS och Android.

Kommande år på Tuvegranen uppmuntrar vi till att man byter ansvarspost från städet. Detta kan exempelvis vara att ansvara för IT- och schema, att vara vaktmästare eller ansvara för ekonomin.

Det var lite information om ramarna kring verksamheten på Tuvegranen. Information om den pedagogiska verksamheten får ni av personalen.

Vi hoppas att ni ska trivas hos oss, och att ni inte tvekar att prata med någon av oss andra om det uppstår frågetecken eller problem.

Välkomna – önskar barn och familjer på Tuvegranen!